Sphaera Croquet

Vi spelar, tävlar och informerar om Krocket i alla former: Svensk Krocket, Association Croquet och Golf Croquet. I Vendelsö/Haninge utanför Stockholm.

sfär (lat. sphaera [sfai_-] ’klot’, av likabetydande grek. sphaira [sfai_-]), yta i rummet vars punkter har konstant avstånd, radien, till en given punkt, centrum. Sfären är en andragradsyta och har i ett ortonormerat koordinatsystem ekvationen (x”x0)2+(y”y0)2+(z”z0)2=r2 om centrum ligger i punkten (x0, y0, z0) och radien är r. Sfärens area är 4pr2 och den inneslutna volymen 4pr3/3. En solid kropp vars begränsningsyta är en sfär kallas klot.

Informationen på denna sida är begränsad och innehållet är till för medlemmar. Vi finns tillgängliga på facebook: https://www.facebook.com/sphaeracroquet/